27 april

Plantenactie


Dit jaar zijn wij niet aanwezig op koningsdag met de wel bekende plantenactie. We hebben die vele jaren met plezier gedaan, maar vanwege een teruglopende opbrengst hebben wij gekozen voor andere acties. Van de nieuwe acties zullen wij u uiteraard op de hoogte stellen!


Op 24 maart mochten wij optreden tijdens een jeugddienst in de Ark. Tijdens deze dienst werd er een nieuwe jeugdwerker bevestigd. Het was een mooie dienst waarin we God hebben mogen prijzen en waarin we dankbaar waren dat Hij ons inzet om Zijn gemeente levendig te houden.